บทบาท BK8 ในลีก ลา ลิกา ผ่านข้อตกลง DBR

BK8 เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลในลีก ลา ลีกา ที่เป็นผลพลอยได้จากเทคโนโลยี DBR ที่รังสรรค์โดยบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและมุ่งที่จะส่งเสริมในเรื่องของโฆษณาเสมือนจริง BK8 เป็นผู้สนับสนุนใหญ่ของฟุตบอลในลาลีกาและอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะเห็นบริษัทเทคโนโลยีเสมือนจริงมาเติมสีสันในลีก ลา ลีกา โดย BK8 จะใช้เทคโนโลยี DBR…